Příspěvky mládeže - jaro 202128. 06. 2021Aktuality

Příspěvky pro jaro 2021 jsem řešili ve vedení SKS na jaře několikrát. Čekali jsme, jak se situace vyvine s COVIDem, jak dopadnou dotace od města a od NSA.

Nakonec jsme rozhodli o jejich snížené podobě. Tak jsme to přes trenéry předali rodičům. Dali jsem i velmi krátký termín pro zaplacení - 10.6.2021.

Očekávali jsem i určitou kritiku, což se i stalo. Ale kritika byla početně velmi omezená. A s krítikou jsme se vypořádali komunikací a se všemi rodiči jsme se domluvili na zaplacení. Samozřejmě, že jsme tolerovali i tolerujeme opožděné nebo rozložené zaplacení.

Věříme, že se situace s COVIDem nebude již opakovat. Garantujeme rodičů, že pro podzim se příspěvky mládeže nebudou navyšovat a zůstanou na úrovni roku 2020!

Situaci v oblasti nákladů na mládeže a areál budeme velice pečlivě a pravidelně vyhodnocovat. Pro jaro 2022 budeme maximálně uvažovat o inflačním navýšení. 

Děkujeme i ostatním rodičům za plné pochopení.

K dnešnímu dni cca 70 procent příspěvků je zaplaceno a zde je na místě výzva k těm, kdo ještě nezaplatili, aby tak učinili. Děkujeme!

Králíček Vladimír
1894 ....... 2018 ....... 2022 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz