Rok 2021 a PF 202230. 12. 2021Aktuality

Milí spartakovci,

dovolte mi, abych na konci roku 2021 zrekapituloval celý rok.

Na jaře se nehrálo kvůli coronaviru-19. Cenné bylo, že jsem se všichni snažili, aby provoz nebyl uplně zastaven a abychom udrželi sportovní aktivitu zejména mládeže, samozřejmě při respektování zákonných opatření vlády ČR.

V první polovině roku došlo k valným volebním hromadám na úrovni okresů, krajů i "velkého" FAČRu. Došlo k výrazným změnám a fotbal se - snad - začal navracet k normálnímu stavu, kdy se rozhoduje na hřištích a ne v zákulisích a fotbal tak není předmětem či prostředím plného intrik, podplácení, ovlivňování, ... Nedělám si však iluze, že se tak stane trvalým jevem - kéž by! Je potřeba si uvědomit, že celé prostředí je dost pokřivené a že každý musí začít u sebe. Všichni! Jde o - vedení fotbalu, rozhodčí, hráče, trenéry, funkcionáře a diváky. Fotbal se musí stát zase jen a jen zábavou a podstatnou složkou výchovy či růstu mladého člověka.

V létě odstartovala klasická letní příprava a mohli jsem konstatovat, že veškeré týmy nedoznaly velké újmy v počtech a účasti na trénincích a zápasech. I když ztráty byly.

Začaly zápasy a celý podzim proběhl regulérně a všechny zápasy se odehrály. S potěšením jsem sledovali všechny zápasy našich mužstev. Největší radost udělalo určitě A mužstvo pod vedením trojice Zdeněk Míka - Martin Drašnar - Petr Prýmek, kteří se velmi mladým mužstvem hráli velmi pohledný fotbal a na konci I.A třídy se dočkali úspěchu v podobě 1. místa. Ano, tento úspěch je velmi spojovám s působením internacionála Mirka Slepičky, který dal celkem 21 gólů (pouze v 9 zápasech!!!), což je určitě snad unikát ve všech soutěžích v České republice (nezjišťoval jsem). Jeho význam se projevil nejen na hřišti, ale i v kabině! Což je nejcenější. Je potřeba ale jasně říci, že výsledky nedělal jen Mirek Slepička. Jednotlivec nemůže sám vítězit! Takže mu všichni vzorně sekundovali a okolo něho rostli a stávali se kvalitnějšími, sebevědomnějšími hráči a tím umožnili Mirkovi vynikat a dávat branky. Prostě to šlapalo a ze Spartaku byl správný teamwork!

Ani B mužstvo si nevedlo v Okresním přeboru špatně. Trénovat B mužstvo v oddíle je vždy nejtěžší. Poděkování Mirkovi Bodnárovi. Kádr byl i zde dost široký, ale účast nebyla špičková a početná. Ale vždy se podařilo dát dohromady hráče ze širšího kádru A, staršího dorostu a tak mužstvo B se umístilo na velmi příjemném 6 místě. Některé zápasy byly i velmi pohledné.

U dorostu je situace trochu více dramatická a komplikovaná. V příští sezóně se uskuteční reaorganizace souteží v dorostu a tak z divize, kterou naši dorostenci hrají, bude spadávat asi 8 týmů, polovina! Pod vedením Davida Musila (starší dorost, ale zaštiťuje celý dorost) se trénuje velmi kvalitně, dorostenci hrají dobře, ale nedotahují předváděnou hru do zdárného konce a velmi zbytečně ztrácejí tolik potřebné body. Chybí i větší počet hráčů, na což doplácí pak zejména mladší dorost, kde hráči nastupují i za starší a pak jim chybí v "jejich" zápase síly. Poděkování všem dalším trenérům - Martinu Laffarovi (mladší dorost), ....

U žáků je situace stabilní, Pohybují se ve okolo 10. místa bez starostí o sestup. Poděkování všem trenérům!

U přípravek rovněž vše správně fungovalo, kluků je dost a dačí se i početnější trenérské zastoupení.

Fotbalová školka pro naše nejmenší pracovala velmi dobře a je radost se na kloučky a slečny dívat, jak se snaží. Poděkování všem dámám za trenérské působení.

Ekonomika oddílu je zabezpečené, ale... Máme podporu města (i když by mohla, měla být vyšší, zejména co se týče areálu, kde jsme nedostali zatím ani korunu), Národní sportovní agentury. Chybí Kraj. Problémem je, že dané instituce (město i NSA) dala program, podmínky, vyšla částka podpory, se kterou jsme počítali a ... Výsledek byl takový, že se krátili dotace o 20 procnet, o 50 procent... Náklady se zvyšují dost razantně - energie, doprava, materiál, ...

Problémem je, že z FAČRu nejde do výkonnostního fotbalu ani koruna! Myšleno napřímo! Ani korunu. Přitom každému - skutečně každému - musí být jasné a taky je - všichni tak hovoří - "Chceme-li mít dlouhodobě kvalitní špičku, tak musí být kvalitní a hlavněn široká základna!". To platí v každé oblasti - sport, kultura, byznys... A z toho mám velké rozčarování, že se tak dosud neděje. Mluví se o tom, že je zde málo peněz. Ano, navyšovat je potřeba! Ale je taky potřeba udělat revizi stávajích prostředků a zajistit efektivitu. Třeba tolik vychvalované Fotbalové akademie. Já to považuji až za "podvod". Kolik prostředků sem jde (a jde o podporu špičky) a jaký je výsledek? Jeden provoligový oddíl, který má Akademii a dostává na ní prostředky v řádu menších desítek miliónů korun ročně, má v kádru jednoho odchovance a ten ještě pravidelně nehraje (!!). Proč špičkový český oddíl (akciová = byznys firma) dostává desítek milíonů ročně na svoji mládež? A základna se tenčí a tenčí.... 

Nejde jen o peníze. Podporu si představuji i v podobě sehrání zápasů internacionálů, ligového výběru ne úrovni okresů, krajů, ... Aby do oddílů jezdili reprezentanti - bývalý i současní - byli na tréninku, na besedě, ... Aby byl zřízen Fond rozvoje mládežnického výkonnostního fotbalu, do kterého by povinně odváděli určité promile všechni reprezenatnti a ligoví hráči. Připadá to někomu jako totální a nerealizovatelný nesmysl? Rád o tom povedu diskuzi, ale hlavně diskuzi se závěry a řešeními! Jinak je to ztráta času.

Ale věřím - rok 2022 bude skvělý!

Pro SPARTAK razím - není důležitý cíl, ale cesta. A věřím, že jsme na dobré cestě!

Všem přeji úspěšné vykročení, hodně zdraví a pohody a z toho pak bude plynout nadšení pro fotbal a jeho rozvoj na všech úrovních.


Králíček Vladimír
prezident SK SPARTAK Příbram 
1894 ....... 2018 ....... 2022 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz