Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží21. 08. 2021Aktuality

Žáci U13

FAČR schválil 5. srpna 2021 per rollam dílčí úpravu Hygienicko-protiepidemických opatření FAČR pro konání amatérských soutěží tak, aby byla tato pravidla lépe aplikovatelná i na nejnižších složkách amatérského fotbalu.

Platí pro osoby přímo se účastnící utkání (hráči, rozhodčí a členové realizačního týmu).
 
Osoba přímo se účastnící utkání je povinna před zahájením utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je osoba přímo účastnící se utkání oprávněna předložit v tištěné či elektronické podobě.
 
To znamená, že nominovaný hráč předloží vedoucímu mužstva jedno z těchto potvrzení:  
K prokázání bezinfekčnosti stačí i čestné prohlášení.
Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR. Zde je potřeba si dát pozor na platnost testu.
 
             
                                                                                                                                                                Trenér a vedoucí mužstva
                                                                                                                                                                            Ivan Oravský
 
 
Odkaz na FAČR „Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží k 05.08.2021:
https://facr.fotbal.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi-k-5-8-2021/a14583


 
1894 ....... 2018 ....... 2023 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz