PRAVIDLA SOUTĚŽE MLADŠÍCH ŽÁKŮ26. 08. 2022Aktuality

Žáci U13

PRAVIDLA SOUTĚŽE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
 
Pravidla pro mladší žáky
 
Mladší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi:
Hrací plocha: Hrací plocha je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště a musí splňovat pravidlo 1 Pravidel fotbalu (hrací plocha musí mít tvar obdélníku).
Pokutové území (PÚ) je vymezeno v šířce klasického pokutového území (šestnáctky) a délce 12 m (do hloubky hřiště).
Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7 m od středu brankové čáry.
Rohové praporky a naznačení délky PÚ od brankové čáry se provede vhodným označením (kloboučky, terčíky, bílá či barevná značka apod.) na pomezních čarách.
Minimální šířka hřiště je 45 m, maximální 55 m.
Hraje se s 8 hráči v poli a brankářem. Minimální počet hráčů utkání je 7.
Hrací doba: 2 x 35 minut, vždy s 15 min. přestávkou
Míč: hraje se s míčem o velikosti č. 4
Branky: 5 x 2 m
Střídání hráčů: Střídání hráčů je opakované (hokejové) pouze v přerušené hře.Střídání je povoleno pouze v prostoru technické zóny střídaček družstev. Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže nařízením nepřímého volného kopu v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
Platí pravidlo o ofsajdu, k utkání nejsou delegováni AR1 a AR2.
Zakázaná hra:
1. Pokud je zahrána malá domů, brankář jí nesmí chy????t rukama. V tomto případě bude nařízen PK.
2. Brankář může mít míč v držení rukou v PÚ maximálně po dobu 6 sekund, přičemž kroky brankáře v PÚ se nepočítají, jakmile položí míč na zem, může hrát pouze nohou. V případě opětovného chycení míče rukou je nařízen PK.
3. V případě, že byl míč ze hry, tak brankář nesmí z vlastního PÚ vykopávat přes středovou čáru bez dopadu míče na zem / ani half-volejem /, ale smí míč vyhodit přes středovou čáru rukou. Nepřípustná je i varianta, že brankář nadhodí či přihraje míč vedle stojícímu spoluhráči a ten vykopává přes půli (varianta, když hráč stojí v PÚ). Při porušení tohoto pravidla se hra naváže přímým volným kopem ze středové čáry. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace).
4. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, přičemž až po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ!! Vzdálenost místa kopu od branky se měří zhruba šesti kroky brankáře od brankové čáry.
Rozhodčí dohlíží spíše než na vzdálenost na to zda hráči soupeře jsou za hranicí PÚ, což má umožnit lépe dostat míč do kombinační hry a předchází tak pouhému nakopávání vpřed.
5. Odkop od branky - nesmí být vykopnut přes středovou čáru bez, dopadu míče na zem. Při odkopu od branky už nemusí míč opustit pokutové území, aby se ho mohl dotknout další z hráčů. Platí to však pouze pro mužstvo, které odkop provádí.
Standardní situace: Autové vhazování se provádí vhozením míče z místa, kde opustil hrací plochu. Rozehrání rohového kopu se provádí z rohu pokutového území normálního hřiště (zkrácený roh). Zeď při zahrávání volných kopů a rohového kopu stojí ve vzdálenosti 6 m od míče.
Technická zóna je shodná s technickou zónou normálního hřiště.
V prostoru technické zóny se mohou zdržovat pouze osoby uvedené v zápise o utkání.
1894 ....... 2018 ....... 2024 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz