Program valné hromady07. 03. 2023Aktuality

Program valné hromady:


1. Úvodní slovo prezidenta

2. Volba předsedajícího valné hromady

3. Schválení programu

4. Volba komisí - mandátové a volební

5. Zpráva mandátové komise

6. Odvolání stávajícího prezídia

7. Volba prezidenta

8. Volba tajemníka

9. Volba členů prezídia

10. Různé

11. Diskuze

12. Závěr


 
1894 ....... 2018 ....... 2023 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz