Vzor - Čestného prohlášení - COVID-1921. 08. 2021Aktuality

Žáci U13

Čestné prohlášení

 
 
Já, níže podepsaný František Vokurka, bytem Sportovní 1025, 261 01 Příbram VIII, jako zákonný zástupce mého syna Filipa Vokurky, nar. 10.10.2010 prohlašuji následující:
   
 
 
 
V Příbrami dne 25.08.2021
 
 
                                                                                                                           …………………………………………………….
                                                                                                                                        Podpis zákonného zástupce
1894 ....... 2018 ....... 2023 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz