Plán rozvoje sportu v Příbrami25. 09. 2020Aktuality

Radnice Příbrami nechala vypracovat analýzu sportu v Příbrami. Velce rozsáhlý a kompletní materiál s doporučenými opatřeními.

Město Příbram dle čísel dává do sportu dost peněz, ve srovnání s podobnými městy je na 2 místě v celkovém objemu (investice, provoz, podpora). Zarážející je, že 70 procent jde do Vrcholového sportu a jen 30 jde do amatérského! Přitom se jedná o desitinásobky lidí, zejména dětí a mládeže, kteří se věnují především amatérskému sportu.

Osobně mi velmi vadí, že když vznikala Analýza, byli zástupci sportovních organizací pozváni k úvodnímu jednání. Když agentura, která realizovala Analýzu, ji dokončila a předala Radnici, tak zástupci sportovních organizací přizvání nebyly. Nechápu...???

Pro rok 2020 Rada a pak Zastupitelé rozhodli, že podpora sportovní činnosti bude z plánovaných hodnot snížena o 20 procent. Se sportovními organizacemi Radnice ani sportovní komise nejednala... Což třeba pro SK SPARTAK je velmi citelná ztráta, kterou budeme muset nahradit úsporami a ponecháním členských příspěvků pro mládež, což je VELMI nepříjemné pro pochopení a komunikaci s rodiči.

Na níže uvedeném odkazu naleznete Plán rozvoje sportu i Akční plán 2020 - 2021

https://pribram.eu/mesto-pribram/rozvoj-sportu.html

Na níže uvedeném odkazu naleznete Plán rozvoje sportu i Akční plán 2020 - 2021

Králíček Vladimír, ing.
prezident SK SPARTAK Příbram, spolek
 
1894 ....... 2018 ....... 2021 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz