ROZPIS HŘIŠŤ

  «   30. března   -   05. dubna   »  
Pondělí
30. března
Úterý
31. března
Středa
01. dubna
Čtvrtek
02. dubna
Pátek
03. dubna
Sobota
04. dubna
Neděle
05. dubna
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00 H115:00  −  17:15 U315:00  −  16:30ml. dorost U115:00  −  16:30st.dorost H215:00  −  16:30ml. dorost H215:00  −  16:30st. dorost
16:00 U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00ml. dorost H115:00  −  17:15 U316:30  −  18:00st.žáci H216:30  −  18:00st. žáci H216:30  −  18:00ml. dorost H116:00  −  17:30st. dorost H216:30  −  18:00st. žáci U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00st.žáci H216:00  −  19:00brankáři H116:00  −  17:30ml. dorost H216:00  −  17:30st. dorost U116:30  −  18:00st.dorost U315:00  −  16:30ml. dorost U115:00  −  16:30st.dorost H215:00  −  16:30ml. dorost H215:00  −  16:30st. dorost H116:30  −  18:00ml. přípravka
17:00 U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00ml. dorost H217:30  −  19:00ml.přípravka H217:30  −  19:00st. přípravka U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK H115:00  −  17:15 U316:30  −  18:00st.žáci H216:30  −  18:00st. žáci H216:30  −  18:00ml. dorost U317:30  −  19:00ml.žáci U117:30  −  19:00ml. přípravka H116:00  −  17:30st. dorost H216:30  −  18:00st. žáci U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00st.žáci U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK H216:00  −  19:00brankáři H116:00  −  17:30ml. dorost H216:00  −  17:30st. dorost U116:30  −  18:00st.dorost H217:30  −  19:00ml. žáci H116:30  −  18:00ml. přípravka U317:30  −  19:00st. přípravka H217:30  −  19:00ml. žáci H217:30  −  19:00st. žáci
18:00 U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00ml. dorost H217:30  −  19:00ml.přípravka H217:30  −  19:00st. přípravka U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK U316:30  −  18:00st.žáci H216:30  −  18:00st. žáci H216:30  −  18:00ml. dorost U317:30  −  19:00ml.žáci U117:30  −  19:00ml. přípravka H118:00  −  19:30B Muži H118:00  −  19:30A Muži H216:30  −  18:00st. žáci U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00st.žáci U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK H118:00  −  19:30B muži H118:00  −  19:30A Muži H216:00  −  19:00brankáři U116:30  −  18:00st.dorost H217:30  −  19:00ml. žáci H116:30  −  18:00ml. přípravka U317:30  −  19:00st. přípravka H217:30  −  19:00ml. žáci H217:30  −  19:00st. žáci H118:00  −  19:30B muži H118:00  −  19:30A Muži
19:00 H217:30  −  19:00ml.přípravka H217:30  −  19:00st. přípravka U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK U317:30  −  19:00ml.žáci U117:30  −  19:00ml. přípravka H118:00  −  19:30B Muži H118:00  −  19:30A Muži U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK H118:00  −  19:30B muži H118:00  −  19:30A Muži H216:00  −  19:00brankáři H217:30  −  19:00ml. žáci U317:30  −  19:00st. přípravka H217:30  −  19:00ml. žáci H217:30  −  19:00st. žáci H118:00  −  19:30B muži H118:00  −  19:30A Muži
20:00 U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK
21:00 U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK
PondělíU116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00ml. dorost
U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00ml. dorost H217:30  −  19:00ml.přípravka H217:30  −  19:00st. přípravka U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK
ÚterýH115:00  −  17:15
H115:00  −  17:15 U316:30  −  18:00st.žáci H216:30  −  18:00st. žáci H216:30  −  18:00ml. dorost
H115:00  −  17:15 U316:30  −  18:00st.žáci H216:30  −  18:00st. žáci H216:30  −  18:00ml. dorost U317:30  −  19:00ml.žáci U117:30  −  19:00ml. přípravka
U316:30  −  18:00st.žáci H216:30  −  18:00st. žáci H216:30  −  18:00ml. dorost U317:30  −  19:00ml.žáci U117:30  −  19:00ml. přípravka H118:00  −  19:30B Muži H118:00  −  19:30A Muži
StředaH116:00  −  17:30st. dorost H216:30  −  18:00st. žáci U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00st.žáci
H116:00  −  17:30st. dorost H216:30  −  18:00st. žáci U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00st.žáci U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK
H216:30  −  18:00st. žáci U116:30  −  18:00st.dorost U316:30  −  18:00st.žáci U317:50  −  21:15FAMK U117:50  −  21:15FAMK H118:00  −  19:30B muži H118:00  −  19:30A Muži
ČtvrtekH216:00  −  19:00brankáři H116:00  −  17:30ml. dorost H216:00  −  17:30st. dorost U116:30  −  18:00st.dorost
H216:00  −  19:00brankáři H116:00  −  17:30ml. dorost H216:00  −  17:30st. dorost U116:30  −  18:00st.dorost H217:30  −  19:00ml. žáci
PátekU315:00  −  16:30ml. dorost U115:00  −  16:30st.dorost H215:00  −  16:30ml. dorost H215:00  −  16:30st. dorost
U315:00  −  16:30ml. dorost U115:00  −  16:30st.dorost H215:00  −  16:30ml. dorost H215:00  −  16:30st. dorost H116:30  −  18:00ml. přípravka
H116:30  −  18:00ml. přípravka U317:30  −  19:00st. přípravka H217:30  −  19:00ml. žáci H217:30  −  19:00st. žáci
H116:30  −  18:00ml. přípravka U317:30  −  19:00st. přípravka H217:30  −  19:00ml. žáci H217:30  −  19:00st. žáci H118:00  −  19:30B muži H118:00  −  19:30A Muži
1894 ....... 2018 ....... 2020 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz