Pravidla pro využívání sportovišť a šaten od 25.5.202022. 05. 2020Aktuality

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti od 25.5.2020

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.

Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.

Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.

Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách.

V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.

Průběžně dekontaminovat místa, kudy sportovci prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.

Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

Instruovat hráče, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.
1894 ....... 2018 ....... 2021 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz