Řádná valná hromada OFS Příbram31. 12. 2020Aktuality

A - tým

Okresní fotbalový svaz Příbram
Žižkova 708, 261 01 Příbram

POZVÁNKA

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Příbram na základě článku 14, odst. 1 Stanov Okresního fotbalového svazu Příbram svolává: ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU PŘÍBRAM, která se bude konat dne: 29. ledna 2021 od 17:00 hodin ve velkém sálu Sokolovny Příbram Generála Tesaříka 162, 261 01 Příbram.


Předpokládaný časový harmonogram:
16:00 hod. – 17:00 hod. prezence účastníků
17:00 hod. – 19:00 hod. jednání Valné hromady OFS

Program navržený Výkonným výborem OFS Příbram
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího
3. Schválení jednacího řádu, volba sčitatelů
4. Schválení programu
5. Schválení volebního řádu
6. Volba mandátové, návrhové a volební komise
7. Zpráva o činnosti OFS Příbram od minulé Valné hromady
8. Zpráva o hospodaření OFS Příbram k 31. 12. 2020
9. Zpráva Revizní komise OFS Příbram
10. Zpráva mandátové komise OFS Příbram 
11. Volba předsedy Výkonného výboru OFS Příbram
12. Volba členů Výkonného výboru OFS Příbram
13. Volba členů Revizní komise OFS Příbram
14. Diskuze
15. Návrh usnesení
16. Závěr

Valné hromady se mají právo zúčastnit statutární zástupci, popřípadě jiní pověření zástupci členských klubů OFS Příbram s platným delegačním lístkem členského klubu OFS Příbram a účastníci dle čl. 15 Stanov OFS Příbram.

Materiály pro jednání OFS Příbram budou k dispozici v elektronické podobě 3 týdny před konáním Valné hromady na úřední desce OFS Příbram.


V případě trvání protiepidemických opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady, Výkonný výbor OFS Příbram rozhodne o odložení jednání VH na jiný termín.

V Příbrami dne 21. prosince 2020

Ing. Martin Havel, předseda VV OFS
1894 ....... 2018 ....... 2021 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz