Valná hromada SKFS bude až v březnu02. 01. 2021Aktuality

A - tým

Výkonný výbor Středočeského krajského fotbalového svazu (dále „SKFS“)
se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, IČO 70944814,
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L, oddíl 27468,

tímto v souladu s čl.14 odst.1 Stanov SKFS, svolává řádnou Valnou hromadu SKFS,
terá se uskuteční dne 4.března 2021 od 16:00 hodin
na adrese Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 - Břevnov.

Výkonný výbor SKFS rozhodl o následujícím programu řádné Valné hromady SKFS:

1. zahájení Valné hromady SKFS
2. volba předsedajícího Valné hromady SKFS
3. schválení programu Valné hromady SKFS
4. volba členů pracovních komisí Valné hromady SKFS
5. zpráva mandátové komise
6. schválení změny Stanov SKFS
7. zpráva o stavu rozvoje fotbalu v kraji a činnosti Výkonného výboru SKFS
8. zpráva o výsledcích hospodaření SKFS
9. zpráva odvolací a revizní komise SKFS
10. volba předsedy VV SKFS
11. volba členů VV SKFS
12. volba členů ORK SKFS
13. usnesení
14. závěr

Miroslav LIBA v.r. předseda VV SKFS
1894 ....... 2018 ....... 2022 © skspartak.cz
webdesign | websystem | KAO.cz